Bloeiende bermen

De bermen op het Eiland van Dordrecht staan op dit moment in volle bloei. Langs de oude Veerweg bijvoorbeeld staan de bermen vol met Fluitekruid.

 

Deze bloei komt mede door het ecologisch beheer van de bermen. Voorheen gebruikte de beheerder een klepelmachine om het gras in de bermen te maaien. Het maaisel bleef achter waardoor een voedzame bodem ontstond waarop brandnetels en grassen vrij spel hadden. Een aantal jaren geleden is het beheer van een groot aantal bermen in handen gekomen van de landschapsonderhoudsploeg (LOP) van de Natuur en Vogelwacht. De LOP gebruikt een andere methode bij het beheer van de bermen. Zij gaan er bij hun ecologisch beheer juist van uit dat de grond eerst verarmd moet worden. Op deze manier krijgen brandnetels en grassen minder kans om andere gewassen te verstikken en zullen deze de gelegenheid krijgen goed te groeien en te bloeien. Dit geldt bijvoorbeeld voor het bekende Fluitekruid en Knolboterbloem maar ook voor de; de Aardaker, de Zomerfijnstraal en de Breedbladige Wespenorchis, een wilde orchidee. Nat een aantal jaren van ecologisch beheer kunnen we nu volop genieten van de resultaten.