Verspreidingsonderzoek Zoogdieren Biesbosch

De zoogdierwerkgroep van de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch doet al jarenlang verspreidingsonderzoek naar zoogdieren in de Biesbosch.

 

Onderdelen hiervan zijn:

-Braakbalonderzoek (verzamelen en uitpluizen van uilenballen)
-Inloopvallenonderzoek (vangen van kleine zoogdieren m.b.v. life-traps)
-Karteren van bewoonde beverburchten
-Inventariseren van grotere zoogdieren d.m.v. wildcamera's.

Een nieuwe manier van bemonsteren is tegenwoordig met gebruikmaking van
DNA-analyse.

Deze onderzoeken worden voornamelijk door vrijwilligers gedaan, maar er zijn desondanks hoge kosten mee gemoeid (aanschaf en onderhoud camera's, inloopvallen, brandstof, vervoersmiddelen etc.).
Om dergelijke kosten draagbaar te houden vragen wij sympathisanten een bijdrage over te maken op NL 11 INGB 0005503020 t.n.v. Natuur- en Vogelwacht Biesbosch onder vermelding van: Zoogdieronderzoek Biesbosch.
Elke bijdrage is welkom.

Het is de bedoeling t.z.t. een zoogdieratlas van de Biesbosch uit te geven.