Broedvogelrapport Overkamppark, Landgoed Dordwijk en Dubbelmondepark

In het voorjaar van 2015 heeft de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch de zogenaamde ĎParkendriehoekí van Dordrecht geÔnventariseerd op broedvogels. Het gaat om het groene hart van de stad Dordrecht en een essentiŽle schakel in de noord-zuid georiŽnteerde groene verbindingszone (Dordwijkzone).

Hierin liggen de stadsparken Overkamppark, Dubbelmondepark en Landgoed Dordwijk. In totaal gaat het hier op 42,2 hectare.

In het verleden zijn deze gebieden alleen in de jaren 1990 en 1996 tegelijkertijd op broedvogels geÔnventariseerd. Hoog tijd dus voor de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch om dat weer eens het herhalen. En dat levert interessante inzichten op. In totaal zijn er 394 territoria van 41 soorten vastgesteld. Daaruit blijkt dat broedvogels van oud bos aanzienlijk toegenomen zijn of zich recent nieuw hebben gevestigd. Het gaat hier om soorten als Appelvink, Boomklever, Boomkruiper en Grote bonte specht. Verder zijn er de afgelopen jaren in het Overkamppark en Dubbelmondepark herinrichtingsmaatregelen genomen om een hogere natuurwaarde te creŽren zoals de natuurvriendelijke oevers en aanleg van poelen. Ook is er broedgelegenheid voor de IJsvogel gemaakt. Dat deze maatregelen een succes zijn, blijkt ook uit de broedvogelgegevens. Zo heeft de IJsvogel inderdaad gebroed, nemen eendensoorten flink toe en werden er in de rietkragen ook Kleine karekieten gehoord.

Negatieve ontwikkelingen in de afgelopen 25 jaar komen vooral voor rekening van soorten die een binding hebben met landelijk gebied of een dorps karakter van de omgeving zoals: Kneu, Spotvogel, Boerenzwaluw, Spreeuw, Torenvalk, Witte Kwikstaart en Zomertortel. Al deze soorten zijn (flink) afgenomen of inmiddels al verdwenen. Ook de aanwezige kolonie Blauwe reigers is flink genivelleerd.

Het hele broedvogelrapport kunt U hier vinden.