Advies en informatie
De Natuur- en Vogelwacht Biesbosch heeft veel kennis op diverse terreinen. Zij vormen ingewerkte teams die overheden en instanties kunnen adviseren over beleid ten aanzien van bijvoorbeeld natuur, landschap en recreatie. Maar ook voor wat betreft beplanting van parken, beheer van bermen en de bestrijding van schade en overlast aangericht door vogels en zoogdieren. Zo werd er onder andere door de stichting advies uitgebracht over de ecologische inrichting van een gemeentelijke groenzone, waren wij betrokken bij het geschikt maken van een faunapassage en schreven wij een vleermuisbeschermingsplan voor een gemeente.
Aanbieding startnotitie
   

Op verzoek van de Europese Commissie vroeg de projectorganisatie HSL ons om een toetsing uit te voeren naar de effecten van de aanleg van de Hoge Snelheidslijn op belangrijke natuurwaarden

Een bedrijf in pinda's en noten vroeg ons om advies naar aanleiding van overlast van huismussen in de opslagloods.

Dergelijke adviezen worden door onze ecologische afdeling niet alleen in de eigen regio gegeven, maar desgewenst ook overal elders in het land.

Bouw van de Hsl te Moerdijk