Vogel- en zoogdieropvang
De Stichting Natuur- en Vogelwacht heeft ook een asiel waar zieke, gewonde en verweesde dieren worden opgevangen. Het gaat dan met name om dieren die in het wild voorkomen en niet om huisdieren of pluimvee.
De meeste inheemse dieren worden beschermd door de Flora- en faunawet en mogen niet zonder ontheffing worden gerevalideerd. Het asiel van de Natuur- en Vogelwacht heeft een vergunning om beschermde dieren, zoals alle vogelsoorten, egels en vleermuizen, op te mogen vangen en na herstel weer uit te zetten in hun natuurlijke omgeving.

 

Gewonde, zieke en verweesde dieren worden bij het centrum aangebracht door dierenambulances uit de regio en door particulieren. Het betreft veelal verkeersslachtoffers en uitgeputte vogels, maar ook dieren met botulisme of andere bacterieziekten.

Jonge, hulpbehoevende, vogels maken vooral in het zomerhalfjaar een groot aandeel uit van de binnengebrachte dieren. Ongeveer eenderde van de asieldieren kan na herstel weer in de natuur vrijgelaten worden. Eenderde sterft kort na binnenkomst aan de (ernstige) verwondingen of ziekte en eenderde is helaas zodanig gewond dat euthanasie de enige humane manier is om het leed te verlichten. Het spreekt vanzelf dat vooral de eerste categorie dieren veel voldoening geeft. Er is niets zo mooi als het weer vrijlaten van een volledig hersteld dier.

Vogel- en zoogdieropvang
   
Voor de exploitatie van het vogel- en zoogdieropvangcentrum is de stichting volledig aangewezen op giften of donaties. Elke bijdrage, groot of klein, wordt dan ook zeer gewaardeerd!

Een Bunzing in het Vogel- en zoogdieropvangcentrum (juli 2006) vereist specifieke kennis. Deze Bunzing is tijdens graafwerkzaamheden gevonden en in het opvangcentrum terecht gekomen. Na een aantal weken kon deze weer vrijgelaten worden. Nu maar hopen dat hij zelf zijn kostje bij elkaar kan scharrelen.

Vogel- en zoogdieropvang
   
Vrijlaten van een Bunzing Foto: Ronald van Jeveren De vaste medewerkster van het asiel J. Beljaars