Begrazing door Shetlandpony's

Voor een goed ecologisch evenwicht in kleine en grotere natuurterreinen is begrazing  door herbivoren van essentieel belang. In de voormalige oerbossen van ons land kwamen deze grote grazers van nature voor. Elanden en edelherten bijvoorbeeld zorgden door hun graasgedrag voor het nodige evenwicht in de vegetatie. Door hun specifieke voorkeur of afkeer voor bepaalde planten, heesters of jonge bomen ontstonden er grazige vlaktes of open plekken waar sommige plantensoorten domineerden of juist heel schaars voorkwamen. Zo helpen de grote grazers mee aan een soortenrijke natuur. 

Door natuurbegrazing ontstaat een afwisselend landschap dat dankzij de overgangen in de structuren en de lokale micro-omstandigheden plaats biedt aan een grote diversiteit aan planten- en diersoorten.

Door het uitsterven van inheemse grote grazers zijn we tegenwoordig aangewezen op andere soorten herbivoren. Schotse hooglanders, Konikspaarden of Galloway-runderen zijn uitstekende stand-ins voor edelherten en elanden en dergelijke. De keuze voor een rund- een paarden-, pony- of schapenras voor natuurbegrazing is afhankelijk van de wensen van terreinbeheerders en van de omvang van de te begrazen gebieden.

Voor kleinere natuurterreinen bijvoorbeeld zijn Shetlandpony’s een uitstekend alternatief. Zij hebben een gevarieerd graaspatroon (ook bast van bomen en zaailingen worden gegeten) en ze zijn winterhard. Deze paardjes zijn uitstekend bestand tegen regen en de andere gure omstandigheden van ons wisselvallige klimaat.  

Shetlandpony’s zijn goed inzetbaar voor jaar-rond-begrazing en volledig zelfredzaam. De Stichting Natuur- en Vogelwacht heeft een kudde Shetlandpony’s gefokt die bestaat uit merrie’s en een hengst die van jongs af aan gewend zijn aan het fenomeen natuurbegrazing. Deze kudde is voor terreinbeheerders beschikbaar om tijdelijk of permanent ingeschaard te worden in natuurterreinen in Nederland. De samenstelling van de kudde kan eventueel op de wensen van de terreinbeheerder worden afgestemd.

Inlichtingen over het inzetten van Shetlandpony’s ten behoeve van natuurbegrazing geven wij u graag onder telefoonnummer 078 - 6213921 (vragen naar Wil Haan of Ruud ten Braak) of via: email: vogelwacht@vogelwacht.eu