Boekenfonds

Om niet-commerciële boeken over de natuur, het landschap of de cultuurhistorie van een streek te kunnen produceren, heeft uitgeverij Strix een boekenfonds in het leven geroepen. In dit fonds kunnen overheden, instanties, bedrijven en particulieren een financiële bijdrage storten. Dankzij dergelijke donaties kunnen publicaties uitgegeven worden die, bijvoorbeeld ten gevolge van de beperkte oplage of de streekgebondenheid, anders niet gerealiseerd zouden kunnen worden.

Bijdragen aan het boekenfonds van Strix zijn dan ook van harte welkom en kunnen gestort worden op rekeningnummer ABN Amro 5639.09.633 t.n.v. Strix boekenfonds te Dordrecht.In voorbereiding en verwachte verschijningsdatum eind 2020:

"De Avifauna van de Biesbosch"

De Avifauna van de Biesbosch wordt een standaardwerk over de vogels van de Biesbosch van circa 1900 tot nu, het lijvige boek in full colour beschrijft alle 330 soorten die ooit in de Biesbosch zijn waargenomen en is rijk voorzien van foto’s, verspreidingskaarten, grafieken en trendberekeningen. Het boekwerk zal zo’n 450 à 500 pagina’s dik worden.

Naar verwachting zal deze avifauna 35 euro gaan kosten met een korting van 5 euro bij voorinschrijving. Zoals de planning er nu voorstaat komt het boek in de zomer van 2020 op de markt.

Dit boek komt tot stand met financiële steun van:

  opsommingsteken Sovon Vogelonderzoek Nederlang
  opsommingsteken Rabobank Drechtsteden
  opsommingsteken Staatsbosbeheer
  opsommingsteken Rijkswaterstaat
  opsommingsteken Provincie Zuid-Holland
  opsommingsteken Evides Waterbedrijf
  opsommingsteken Jaap van Duijnfonds
  opsommingsteken IJsvogelfonds
  opsommingsteken Drukkerij Dekkers
  opsommingsteken Vereniging Behoud Biesboschfonds
  opsommingsteken Rob Goldbachfonds
  opsommingsteken Stadsbeheer Gemeente Dordrecht
  opsommingsteken TSS Mortages B.V.
  opsommingsteken Ecoresult B.V.
  opsommingsteken Nationaal Park de Biesbosch
  opsommingsteken Sales plus
  opsommingsteken Biesbosch Streekfonds
  opsommingsteken Deltasafari
  opsommingsteken Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw
  opsommingsteken Biesbosch Assurantiekantoor
  opsommingsteken Persoonlijke Gift Paul Borgerding
  opsommingsteken Biesbosch Excursie Marathon

 

 

een voorbeeldpaginaIn 2018 verscheen:

"De Zoogdieratlas van de Biesbosch"

In dit rijk geïllustreerde boek worden de voorkomende zoogdieren in de Biesbosch beschreven en is inclusief met verspreidingskaarten.

 In 2014 verscheen:

"De zalmvisserij op het Bergsche Veld en de Nieuwe Merwede"

In dit boek wordt de historie van de zalmvisserij, die van 1422 tot 1932 tijden van grote bloei, maar ook van diepe neergang kende, uit de doeken gedaan. Het boekje, in oblong-formaat, is geïllustreerd met talloze historische foto's, afbeeldingen, handschriften en kaarten.

Dit boek komt tot stand met financiële steun van:

  opsommingsteken Boekenfonds Strix
  opsommingsteken Koninklijke nederlandse heidemaatschappij
  opsommingsteken Evides waterbedrijf
  opsommingsteken provincie Zuid-Holland
  opsommingsteken Staatsbosbeheer
  opsommingsteken Rabofonds Drechtsteden


In 2010 verscheen (herdruk):

"Crabbehoff"

Deze uitgave dateert oorspronkelijk uit 1976, is geschreven door historicus Chris Walson en beschrijft de historie van het kasteel en het gelijknamige landgoed.In 2007 verscheen:
 
"Verdronken land, herwonnen land"

Historische geografie van het Eiland van Dordrecht door Geert Renting


Verschijningsdatum: begin 2007, verkoopprijs
€ 29,95

Dit boek komt tot stand met financiële steun van:

  opsommingsteken Boekenfonds Strix


Op 9 juni 2006 verscheen:

"De 80 boerderijen-route van het Eiland van Dordrecht"

Arie Pieter van den Hoek 


Verschijningsdatum: 9 juni 2006, verkoopprijs
€ 2,50

Dit boekje komt tot stand met financiële steun van:

  opsommingsteken Rabobank DordrechtOp 22 april 2006 verscheen "Ten zuiden van de Zeedijk"

door Rob Haan 

De Biesbosch van vandaag begint zo'n beetje bij de Zeedijk, deels ingepolderd, deels nog authentiek, gevoed door het zoete water van de rivier en beïnvloed door de aantrekkingskracht van de maan en de dynamiek van de zee. 

Die Biesbosch heeft namen en sporen in het landschap achtergelaten, namen die inmiddels al binnen het bereik van de vergetelheid zijn gekomen.

Met dit boekje wordt getracht de landschappelijke bijzonderheden van dat deel van het Eiland van Dordrecht en de daaraan verbonden benamingen, die vrijwel allemaal een Biesboschstempel dragen, in de herinnering te houden.


Verschijningsdatum: 22 april 2006, verkoopprijs
€ 9,95.

Deze ERDRIE-productie komt tot stand met steun van:

  opsommingsteken Zuid-Hollandse Milieufederatie

Op 4 november 2005 is het "BiesBoschBeestenBoek" door Wietske Nederveen (schrijfster van o.a. "De Zevenbende") uitgekomen.

Het is een gebonden boek, voor kinderen in de leeftijd vanaf 6 jaar, om uit voorgelezen te worden of om zelf te lezen. In dit boek beleven de dieren uit de Biesbosch allerlei spannende avonturen in de natuur.

De verschijningsdatum is: 4 november 2005, verkoopprijs € 4,95.

Bestellingen door boekhandel en natuurcentra vanaf 1 oktober aanstaande.

Deze ERDRIE-productie komt tot stand met steun van:

  opsommingsteken Nationaal Park de BiesboschIn september 2005 is de uitgave: "Wandel- en fietsroute door Polder de Biesbosch uit uitgekomen.

Dit boekje is tot stand gekomen met steun van: 

opsommingsteken Stichting de Biesbosch


In 2004 kwam de uitgave: "De Biesbosch in de 20ste eeuw (fotoboek), een eeuw van grote verandering" is in samenwerking met uitgeverij Vèrse Hoeven gerealiseerd. 

Deze uitgave kwam tot stand met bijdragen van:

  opsommingsteken Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch
  opsommingsteken Nationaal Park de BiesboschIn 2002 kwam de uitgave: "De onherbergzame Biesbosch" tot stand. Een uitgave in samenwerking met uitgeverij Vèrse HoevenIn 2001 kwam de uitgave de "Zoogdieren van het Eiland van Dordrecht" tot stand. Deze uitgave werd mogelijk gemaakt door bijdragen van:
  opsommingsteken Gemeente Dordrecht
  opsommingsteken Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland


In 1999 kwam de uitgave de "Eendenkooien op het Eiland van Dordrecht" tot stand. 

Deze uitgave werd gefinancierd uit eigen middelen en met bijdragen in het boekenfondsIn 1992 kwam de uitgave de "Avifauna van het Eiland van Dordrecht" tot stand. Deze uitgave werd mogelijk gemaakt met bijdragen van:
opsommingsteken Provincie Zuid-Holland
opsommingsteken Prins Bernhardfonds (Anjer Fonds) 
opsommingsteken Staatsbosbeheer 
opsommingsteken N.V. Waterwinningbedrijf de Brabantse Biesbosch 
opsommingsteken St. Grasduinen 
opsommingsteken Natuur- en Recreatieschap de Hollandse Biesbosch 
opsommingsteken Rijkswaterstaat Dir. Zuid-HollandIn 1990 kwam het cultuurhistorisch boekje "Leef- en werkomstandigheden in de Biesbosch" tot stand. Deze uitgave werd gerealiseerd met behulp van:
opsommingsteken Coöp. Rabobank Dordrecht B.A.
opsommingsteken Natuur- en Recreatieschap de Hollandse Biesbosch
opsommingsteken N.V. Waterwinningbedrijf de Brabantse Biesbosch