Cultuurhistorie  

Tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw was de mens nog volop actief in de Dordtse Biesbosch. Er werd riet gesneden en er werden grienden gehakt en in de twee eendenkooien werden er gedurende de wintermaanden nog eenden gevangen. De visserij, die nog tot op de dag van vandaag wordt uitgeoefend, was toen echter al op zijn retour. Vooral overbevissing en kanalisatie, maar ook de vervuiling eiste zijn tol. 

De grote klap voor de diverse culturen kwam in 1970, toen in het kader van de Deltawerken het Haringvliet werd afgesloten door de Haringvlietdam. Het getijde werd van het ene op het andere moment teruggebracht van ca 2,50 meter tot ongeveer 30 centimeter. Er zijn nog tal van sporen te vinden van het cultuurhistorisch verleden.  

Zo zijn er in de Dordtse Biesbosch nog relicten van twee eendenkooien en staan er nog diverse griendketen. De overblijfselen van oude waterkeringen en vervallen griendaken duiden eveneens op een werkzaam verleden. 

 

Kooiker foto Jules Witlox

 
 
Eendenkooi Foto: Fam. Schram Hoepmakers Aak 'de Jonge Jacob'Foto: R. Haan
Riviervisser Foto: H. Gebuis Vangpijp Foto: R. Jaquet Griendkeet Foto: R. Jaquet
Rietsnijders foto: Jules Witlox Rietsnijders Foto: Jules Witlox Ark foto Jules Witlox