Landschap

Hoewel er een enorme dynamiek verloren ging, is er in de jaren die volgden toch nog een zeer belangrijk natuurgebied overgebleven. Thans bestaat het landschap van de Dordtse Biesbosch uit een samenstel van open water, geulen, kreken, slikken, riet- en ruigtegorzen en wilgenbossen.

Lepelaarsgat Foto: R. van Jeveren
Gat van Kielen Foto: H. Gebuis Drooggat Foto: R. Jaquet Westhaven Foto: R. van Jeveren
     
Bootje Prinsenheuvel Foto: H. Gebuis Noordergat van Kielen Nieuwe Merwede foto: Ronald an Jeveren
     
Gat van Kielen foto: Ronald van Jeveren