Zoogdieren  

Het gevarieerde landschap van de Dordtse Biesbosch biedt plaats aan meer dan 25 soorten zoogdieren. Hiervan is de Dwergmuis de kleinste en de Ree de grootste.

Soorten gemarkeerd met een * zijn karakteristiek voor de Dordtse Biesbosch. De volgende soorten worden regelmatig waargenomen:

Egel (Erinaceus europaeus) - Gewone bosspitsmuis (Sorex araneus) - Dwergspitsmuis (Sorex minutus) - Waterspitsmuis (Neomys fodiens) - Huisspitsmuis (Crocidura russula)  - Mol (Talpa europaea) - Meervleermuis (Myotis dasycneme) - Dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) - Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) - Laatvlieger (Eptesicus serotinus) - Gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus) - Haas (Lepus europaeus) - Konijn (Oryctolagus cuniculus) - Bever (Castor fiber)* - Rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus) - Woelrat (Arvicola terrestris) - Muskusrat (Ondatra zibethicus) - Veldmuis (Microtus arvalis) - Aardmuis (Microtus agrestis) - Noordse woelmuis (Microtus oeconomus)* - Dwergmuis (Micromys minutes)* - Bosmuis (Apodemus sylvaticus) - Bruine rat (Rattus norvegicus) - Beverrat (Myocastor coypus) - Hermelijn (Mustela erminea) - Wezel (Mustela nivalis) - Bunzing (Mustela putorius)* - Boommarter (Martes martes) - Ree (Capreolus capreolus)* - Vos (Vulpes vulpes)

Bunzing Foto: Ronald van Jeveren

Wezel Foto: R. Verlinde

     
Haas foto: Hans Gebuis Reeen foto: Hans Gebuis Bever foto: Hans Gebuis
     
Noordse woelmuis Foto: R. van Jeveren Gewone bosspitsmuis Foto: P. de Groot Dwergmuis Foto: P. de Groot
Foto: Jan Althof Egel Foto: Marielle Aarendonk Bosmuis Foto: Ronald van Jeveren