Doelstelling

De Natuur- en Vogelwacht Biesbosch is een vrijwilligersorganisatie die in 1983 is opgericht onder de naam Stichting Natuur- en Vogelwacht Dordrecht. Er was indertijd dringend behoefte aan een organisatie die de natuurbelangen op het Eiland van Dordrecht zou gaan behartigen. Thans bestaat de organisatie uit vijf bestuursleden, meer dan 100 vrijwilligers en enkele (vaste) medewerkers. De naam is begin 2013 veranderd in de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch.

De algemene doelstelling van de stichting is: Natuurbescherming in de ruimste zin van het woord, of anders gezegd: 

Het beschermen van inheemse planten,  dieren en landschapstypen in Nederland. 

 
De Stichting probeert haar doelstelling te bereiken door:
 
opsommingsteken

Het aanplanten, onderhouden en beheren van bomen, boomgroepen, bosjes en dergelijke, die een biotoopfunctie vervullen voor planten en dieren, dan wel een karakteristieke waarde hebben voor het landschap.

opsommingsteken

Het geven van voorlichting aan belangstellenden en het ontwikkelen van educatieve activiteiten die kunnen leiden tot meer kennis van en een beter begrip voor natuur en milieu.

opsommingsteken

Het uitgeven van brochures, publicaties of boeken, waarmee een bijdrage geleverd kan worden aan een bredere kennis van planten en dieren en hun leefgebieden.

opsommingsteken

Het uitvoeren van inventarisaties en natuurwetenschappelijk onderzoek.

Knotwilg Foto: Ronald van Jeveren
De Natuur- en Vogelwacht Biesbosch is een officiŽle ANBI instelling. Dit houdt in dat uw gift aftrekbaar is voor de Belastingdienst.

Voor meer informatie over de gegevens voor de ANBI status klik hier