Links

Alles over Dordrecht


Alles over 's-Gravendeel


Hier vind je een complete online vogelgids met meer dan 550 soorten.


Birdingbiesbosch is een initiatief van enkele actieve vogelaars uit de Biesbosch en omstreken. Het is geen website van een vereniging of stichting maar..............


Natuurlijk Biesbosch is een platform voor regionale ondernemers uit het Noord-Brabantse gedeelte van de Biesbosch. Deze ondernemers ontwikkelen en promoten vanuit samenwerking en verbinding producten en activiteiten uit de Biesbosch vanuit de volgende doelstellingen: 

  • Promotie producten en activiteiten van Natuurlijk Biesbosch leden
  • Innovatie door samenwerking en intensieve contacten ondernemers uit de Biesbosch


De stichting Dutch Birding Association (DBA) is in 1979 opgericht en heeft als doel het stimuleren van het bestuderen van in het wild levende vogels en het documenteren van bijzondere waarnemingen. De belangrijkste activiteit is de uitgave van het tijdschrift Dutch Birding.Daarnaast beheert de DBA een landelijk systeem van Dutch Bird Alerts (zie www.dutchbirdalerts.nl) waarmee bijzondere vogelwaarnemingen zeer snel en efficiŽnt bekend kunnen worden gemaakt aan de deelnemers. Dit nieuwe systeem heeft de plaats ingenomen van de bekende Dutch Birding-vogellijn, die de vogelaarsgemeenschap decennia lang uitstekend heeft bediend maar ingehaald is door de moderne techniek. 


Met deze website hoopt Stichting Gierzwaluwenwerkgroep - Nederland uw interesse te wekken voor de bijzondere Gierzwaluwen. Gierzwaluwenwerkgroep


IVN Dordrecht organiseert natuuractiviteiten voor volwassenen en kinderen.
O.a worden op zaterdagochtend in het Elzenbos (regelmatig) excursies gehouden.
IVN Dordrecht


De Jeugdbond voor Natuur en Milieustudie (afgekort JNM) is een vereniging voor en door jongeren tussen de Ī12 en 25 jaar, die actief bezig willen zijn met de natuur. JNM  Jeugdbond voor Natuur en Milieustudie


Wij inventariseren planten en paddestoelen; wij leiden onszelf en elkaar op tijdens excursies; wij organiseren lezingen; wij geven cursussen, wij houden vogelweekends. KNNV Drechtsteden Vereniging voor Veldbiologie


De NJN is een landelijke vereniging met zo'n 50 afdelingen. Deze afdelingen organiseren in de weekenden dagexcursies. In de schoolvakanties zijn er meerdaagse kampjes. Op iedere excursie en elk kamp staat een ander onderwerp centraal: vleermuizen, paddestoelen of libellen bijvoorbeeld. NJN  Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie
De Biesbosch is met 9.000 ha het grootste nationaal park in Nederland. Het is een waterland met kreken en eilandjes. Zeldzame dieren (bevers) en unieke planten (spindotter) voelen zich prima thuis in de Biesbosch. Nationaal Park de Biesbosch
De vereniging heeft ten doel: Het beschermen van flora, fauna en landschap; De studie over flora, fauna en landschap;  Natuur en Vogelwacht De Alblasserwaard:
Het overzicht van internetpagina's over de natuur in Nederland Natuur in Nederland 

Natuur- en Cultuurhistorisch museum "Twintighoeven"

Het museum toont de natuur- en cultuurgeschiedenis van vlak voor de Sint-Elizabethsvloed tot heden. Behalve de landschappelijke ontstaansgeschiedenis van het tegenwoordige Eiland van Dordrecht,Natuur Wetenschappelijk Centrum (NWC)

Ecologisch advies- en onderzoeksbureau N.W.C. is opgericht in 1986. Dit bureau houdt zich voornamelijk bezig met de inventarisatie van natuurwaarden, de ontwikkeling van natuur en landschap en advisering op ecologisch gebied.Het ooievaarsbuitenstation in Zegveld wordt door enthousiaste vrijwilligers sinds 1980 beheerd.  Vanaf die datum is in dit prachtige dorp in het Groene Hart een indrukwekkend ooievaarsdorp ontstaan. Het Ooievaarsbuitenstation te Zegveld


** JOIN THE WORLDWIDE CAMPAIGN TO FIGHT THE ABUSE AGAINST ANIMALS **


De Stichting Leefbaar Zuidendijk en directe omgeving (e.d.o.) komt op voor de belangen van de bewoners op het stukje Zuidendijk.......... Stichting leefbaar Zuidendijk


Sea Shepherd Conservation Society' is een non-profit natuurbeschermingsorganisatie die zich wereldwijd actief bezig houdt met de bescherming van walvissen, dolfijnen, zeehonden en al het andere leven in zee. Sea Shepherd Nederland 


Welke vogels komen voor in Nederland, hoeveel zijn het er en waar zitten ze? Wat is SOVON Vogelonderzoek Nederland (Vereniging SOVON)


Vereniging Behoud Biesbosch

De Vereniging Behoud Biesbosch (VBB) heeft als doelstelling het bevorderen van de instandhouding van natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden in de Brabantse, Dordtse en Sliedrechtse Biesbosch en de aangrenzende gebieden, die van oudsher een directe relatie tot de Biesbosch hebben.Het Hoekschewaards Landschap is een vereniging van zo'n 1300 leden. De vereniging zet zich in voor: behoud en verbetering van natuur en landschap in de Hoeksche Waard.  


Vogelbescherming Nederland zet zich in voor alle in het wild levende vogels en hun leefgebieden. Vogels geven als geen andere diergroep de toestand van natuur en milieu aan. Gaat het slecht met een vogelsoort, dan is dat een signaal dat er iets mis is met zijn leefomgeving. Vaak heeft het beschermen van vogels een positief effect op natuur en landschap.


Walvisstrandingen.nl toont meer dan 4100 strandingen van dode walvissen, bruinvissen en dolfijnen op onze kustlijn sinds de eerste gedocumenteerde waarneming in 1306. De website wordt voortdurend aangevuld met nieuwe meldingen. Zelf een walvisachtige op het strand gevonden?  


De Zuid-Hollandse Milieufederatie (ZHM) is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor een kwalitatief en kwantitatief goed milieu.