Natuurblad

Terug naar het hoofdmenu
Het winternummer (81) van het Natuurblad verschijnt in januari
De volgende onderwerpen worden in het Natuurblad behandeld:
opsommingsteken De Roerdomp
opsommingsteken Hans Gebuis krijgt Biesbosch-natuurprijs 2017
opsommingsteken Het Hamsteroortje voor het eerst in de Biesbosch
opsommingsteken Slapende ganzen en zwanen in de Biesbosch
opsommingsteken Kost en inwoning
opsommingsteken Rubrieken; In de kijker, Uit de regio, Milieu-agenda

COLOFON
STRIX NATUURBLAD is een seizoensuitgave over de natuur in het Benedenrivierengebied.
Donateurs van de Natuur- en Vogelwacht ontvangen dit blad gratis.
Redactie Strix Natuurblad: Noorderelsweg 4A, 3329 KH Dordrecht. Tel. 078-6.21.39.21,  Fax. 078-6.21.00.99 email: vogelwacht@vogelwacht.eu
Redactieleden: Alexandra Haan, Rob Haan, Reinier Jaquet,  Wietske Nederveen, Ronald van Jeveren
Verspreidingspunten;
Biologisch centrum “Jong Dordrecht”, Noorderelsweg 4a, 3329 KH Dordrecht.