Steun de Natuur- en Vogelwacht
De Stichting Natuur- en Vogelwacht is een vrijwilligersorganisatie die geen structurele subsidies ontvangt. Daarom is de stichting afhankelijk van; donaties, legaten/schenkingen, incidentele- of projectsubsidies en hulp in natura Boomvalk foto R. van Jeveren

Zanddijk

Donateurs zijn de belangrijkste geldschieters van de Natuur- en Vogelwacht. Zij dragen minimaal Ä 15,- per jaar bij aan de diverse goede doelen van de stichting.

Uiteraard zijn ook grotere bedragen welkom.

Ook kan men de Natuur- en Vogelwacht begunstigen met een legaat of een (deel van de) nalatenschap. De Stichting Natuur- en Vogelwacht Biesbosch is een officiŽle ANBI instelling.  ANBI staat voor: Algemeen nut beogende instelling. Over schenkingen en legaten hoeft de Stichting dus maar een heel laag belastingtarief te betalen. (De zanddijk is o.a. door schenking in het bezit van de NVB gekomen). Voor meer informatie over de gegevens voor de ANBI status klik hier

Sponsoring door een bedrijf of hulp in natura is uiteraard ook altijd welkom. Zie ook: Sponsors
 
Mensen die op een andere manier een bijdrage willen leveren, kunnen zich opgeven als vrijwilliger aan een van de vele natuurprojecten. Die vinden in het weekend, maar ook door-de-weeks, plaats.
Inlichtingen over de diverse mogelijkheden geven wij u graag via telefoonnummer 078- 6.21.39.21 (tijdens kantooruren).
Donaties kunt u overmaken op IBAN: NL11INGB0005503020 t.n.v. Natuur- en Vogelwacht te Dordrecht.

 

 
Schenken? Denk aan de Natuur- & Vogelwacht Biesbosch!  
   
Bent u een testament aan het opstellen en denkt u na over wat er met uw geld en spullen gebeurt na uw overlijden? Veel mensen laten hun erfenis na aan familie of vrienden, omdat dit de meest gebruikelijke mogelijkheid is. Maar wist u dat het ook mogelijk is om een gedeelte van de erfenis na te laten aan een goed doel of een stichting die u een warm hart toedraagt. Dit kan door in uw testament een legaat op te nemen.   
   
Wat is een legaat?  
Een legaat is een duidelijk omschreven erfstuk of geldbedrag dat een bijzondere bestemming heeft. De bijzondere bestemming kan zijn dat het legaat is toegewezen aan een specifiek iemand in de familie of aan een vriend. Maar met een legaat kunt u dus ook iets nalaten aan een goed doel of een stichting.  
   
Schenken aan Natuur- & Vogelwacht Biesbosch  
Natuur- & Vogelwacht Biesbosch beschermt inheemse planten, dieren en landschapstypen in Nederland. Anders dan de naam doet vermoeden, doen wij dit in heel Nederland. Met meer dan honderd vrijwilligers zorgen we voor aanplanten, beheren en onderhouden van natuur, het geven van voorlichting aan belangstellenden en scholen en het uitvoeren van inventarisaties en natuurwetenschappelijk onderzoek. Dit kunnen we uiteraard niet mogelijk maken zonder onze donateurs en schenkingen.    
   
Als u Natuur- & Vogelwacht Biesbosch wilt steunen met een bedrag na overlijden, is het belangrijk dat u een legaat opneemt in uw testament. Hierin omschrijft u duidelijk wat u precies wilt nalaten aan Natuur- & Vogelwacht Biesbosch. Een testament is alleen rechtsgeldig als dit bij een notaris is opgesteld.  
   
Veel goede doelen hebben een ANBI-status, zo ook Natuur- & Vogelwacht Biesbosch. Dit betekent dat wij geen erfbelasting betalen wanneer wij een (deel van de) erfenis ontvangen. Hierdoor kunnen wij de volledige opbrengst van de nalatenschap gebruiken om ons doel, het beschermen van de natuur, te behalen.  
   
Overeenkomst periodieke gift in geld  
Bent u van plan om periodiek een gift of donatie te doen dan kunt u hier een formulier downloaden van de belastingdienst: Overeenkomst periodieke gift in geld  
   
Wat gebeurt er na uw overlijden?  
Na uw overlijden zal er een moment zijn waarop de notaris contact opneemt met de erfgenamen. Wanneer de overledene geen uitvaartverzekering had, kunnen de kosten voor de uitvaart alsnog worden betaald vanuit het nalatenschap. Wanneer de overledene wel een uitvaartverzekering had, worden de kosten van de uitvaart door deze verzekering gedekt.  
   
Als er in het testament een executeur is benoemd, handelt deze de verdeling van de erfenis af zoals in het testament staat beschreven. De meeste notarissen zijn bereid om te helpen als de executeur er zelf niet uitkomt. Als de waarde van de erfenis is bepaald en alle eventuele schulden zijn afbetaald, wordt de erfenis verdeeld. Het legaat dat stelt dat een deel van de erfenis ten goede komt aan Natuur- & Vogelwacht Biesbosch, wordt dan ook daadwerkelijk aan de stichting geschonken en is belastingvrij.