Telpost Dordtse Biesbosch

De Biesbosch is naast een belangrijk broed- en overwinteringsgebied ook zeer belangrijk voor trekvogels. Geschat wordt dat meer dan een miljoen vogels over de Biesbosch trekken bij hun tocht naar het zuiden of noorden. Tijdens de trek worden vaak landschapsstructuren zoals rivieren gevolgd en daar komen er genoeg van samen in de Biesbosch. Honderdduizenden trekvogels verblijven tijdens de trek voor kortere of langere tijd in de Biesbosch. Soms om slechts even te overnachten of een paar uurtjes ‘bij te tanken’ en soms om enkele dagen tot weken rustig rond te hangen zoals Visarenden kunnen doen.

Het tellen van overvliegende trekvogels heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Overal in het land zijn er trektelposten opgekomen en wordt fanatiek de vogeltrek in de gaten gehouden. In de Biesbosch gebeurt dit al incidenteel sinds de jaren tachtig van de vorig eeuw en sinds juli 2003 wordt er zelfs met veel enthousiasme jaarrond geteld op de vogeltrektelpost ‘de Dordtse Biesbosch’.

Voor de meest recente telling klik dan op: laatste telling Hier zijn ook alle tellingen uit het verleden te vinden.

 
  Kijk verder voor meer informatie over telpost ‘de Dordtse Biesbosch’ hier:  
 
opsommingsteken

Uitgebreide informatie over de telpost

opsommingsteken

Laatst recente trektelling